image-placeholder.png
image-148653-bemiddeling.gif

Wat is bemiddeling?
Bemiddeling is een bijzondere vorm van conflicthantering.   Het is een werkvorm waarbij je onder begeleiding van een derde samen het gesprek aan gaat over de conflicten en de tegenstellingen (in visies, belangen, waarden, overtuigingen, …) en waar je naar wegen/afspraken zoekt om dit te hanteren. Wegen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden en mee voort kunnen.

Als bemiddelaar?
Als bemiddelaar begeleid ik deze gesprekken en werk ik voor beide partijen. Ik zorg ervoor dat ieders stem beluisterd wordt en dat de gesprekken evenwichtig verlopen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim.

Van de betrokkenen verwachten we
  • dat ze vrijwillig kiezen voor bemiddeling. Mensen kunnen ook beslissen om te stoppen indien het niet tegemoet komt aan hun verwachtingen.
  • dat ze het bemiddelingsproces een serieuze kans geven en zich dus engageren ten bate van een goede constructieve oplossing.
  • dat ze geen (nieuwe) gerechtelijke procedures starten tijdens de bemiddeling. De ervaring leert ons dat dit niet werkt.
  • dat ze transparant zijn in de informatie tussen hen en tussen hen en de bemiddelaar
  • dat ze de bemiddelingsinhoud vertrouwelijk behandelen
  • dat ze inspanningen leveren om de communicatie respectvol te laten verlopen.

Welke soorten bemiddeling begeleid ik?
Ik werk met ouders tijdens en na een breuk om hun ouderschap te reorganiseren. (Ouderschapsbemiddeling),  ik werk met broers, zussen, ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen kortom bemiddelingen in de familiale en gezinscontext over allerlei kwesties.

Ik doe ook (echt)scheidingsbemiddeling en hiervoor werk ik altijd samen met enkele collega bemiddelaars die deskundig zijn in juridische en financiële regelingen.

En ik ben actief als bemiddelaar in de jeugdhulp tussen hulpverleners en gezin en ook bij conflicten op de werkvloer tussen collega’s of tussen de leidinggevende en de werknemer,  bv in de context van een school of een bedrijf.

Hoe te werk?
We starten met een kennismaking en verkenning van de vraag (dit kan telefonisch of via een eerste gesprek). In dit gesprek zal ik toelichting geven over bemiddeling, de voorwaarden en het verloop ervan.  Ik verken jullie kwesties en we besluiten samen of bemiddeling de weg is die hiervoor kan genomen worden of dat er eventueel beter gekozen wordt voor andere opties.
Indien de bemiddeling opstart plannen we enkele afspraken. Reken toch op meerdere gesprekken variërend van 3 tot 10 afhankelijk van de agendapunten en het conflictgehalte.


Ik deel mijn praktijkruimte met Emy Lindelauf, familiaal bemiddelaar en Herlinde Janssens, therapeute. Klik op "Praktisch" voor mijn contactgegevens.