image-placeholder.png
image-148652-dialoogtafels.gif
Soms is het zinvol om met meer mensen aan tafel te zitten, meer familieleden dan alleen maar de ouders en of kinderen. We denken dan aan grootouders, zussen/broers, neven/nichten, ooms/tantes, vrienden, collega’s,  buren, leerkrachten,… kortom mensen die iets betekenen of willen betekenen in het leven van de betrokkenen.

Deze mensen kunnen hun perspectief op de situatie toelichten, de persoon steunen, eventueel een actieve bijdrage leveren of waakzame zorg bieden... 

Naast het samenbrengen van het netwerk van de familie kan het ook zinvol zijn om alle betrokken, hulpverleners, actief in het verleden of mogelijks in de toekomst, samen te brengen om met het netwerk te puzzelen en te komen tot zorg of hulpverlening op maat, gedragen door een ieder.

Ik heb ervaring als voorzitter van netwerkberaden in MFC Sporen vzw en als voorzitter van cliëntoverleg in het kader van Integrale Jeugdhulp.
Denkt u dat een dialoogtafel iets voor u is en bent u op zoek naar een voorzitter, klik op "Praktisch" voor mijn contactgegevens.