image-placeholder.png
image-148651-training_opleiding.gif
Ik geef trainingen (workshops, inspiratiedagen, themadagen, opleidingen) rond de thema’s conflicthantering en bemiddeling, onderhandelen, krachtgericht en netwerkgericht werken, voorzitten van dialoogtafels …

Alle trainingen worden gegeven vanuit een systeemtheoretisch denkkader.

Wie maakte er al gebruik van?  CLB,  ombudsdiensten van hogescholen, integratiecentra, herstelbemiddelaars, CAW’s, jeugdhulporganisaties, integrale jeugdhulp, OCMW medewerkers,….

Ik verzorg een vast aanbod voor de UCLL en voor de  Interactie-Academie.

Daarnaast kan ik een training op maat uitwerken voor uw team/groep. Kijk verder bij "Praktisch".