In de moeilijkheid schuilt de mogelijkheid ” , Albert Einstein
Wie ben ik?

image-147086-P1170858_kader.jpg
Ik ben bemiddelaar, trainer en supervisor.
Ik ben 59 jaar, gehuwd, moeder van drie kinderen. Ik ben geen zakelijke regelaar of onderhandelaar maar vooral begaan met mensen en hun relaties.  Verschillen, conflicten, ruzies kunnen mensen goed ‘onderuit’ halen. Ik wil graag een steun zijn voor mensen in conflict om meer het beste van zichzelf te kunnen tonen en een weg ‘eruit’ te vinden .

Visie
Ik ben opgeleid aan de Interactie Academie Antwerpen en werk vanuit  de communicatie- en systeemtheorie: een visie die het belang van contexten onderstreept voor het begrijpen van menselijke moeilijkheden.  We focussen op de tussenmenselijke ruimte en bredere contextinvloeden om gedrag te begrijpen.  We zoeken met de mensen naar betekenissen die er voor hen toe doen, met oog voor ieders geschiedenis, positie, context.
We werken met de mogelijkheden en krachten van mensen en willen mensen sterken in hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. We (onder-)zoeken naar gedeelde betekenissen.
Daar waar mensen in conflict zijn, staan we stil bij de verschillen alsook bij de gemeenschappelijkheden. We doen dit vanuit een geïnteresseerde nieuwsgierigheid naar en respect voor verschil. 
Opleiding
Sociaal werker, systemisch counselor (Leren over LevenInteractie-Academie), opleiding in echtscheidingsbemiddeling  (Contrapunt, nu VCOK)  en herstelbemiddeling,  allerlei bijscholingen (juridische, systeemtheoretische, …)

Ervaring
25 jaar bezig met bemiddeling en dit op diverse terreinen (justitie, jeugdhulp, buren, familiaal en op de werkvloer)
Docent en trainer sinds 2003
Erkend Familiaal bemiddelaar sinds 2008
Altijd actief geweest in de sociale sector.

Actief als bemiddelaar, voorzitter van dialoogtafels, docent/trainer en begeleider van intervisie en supervisie (> klik hier "Wat doe ik?")

Lid van
Ik ben lid van het Forum Familiale Bemiddeling Vlaams-Brabant,   Bemiddeling vzw, de Belgische Vereniging Relatie en GezinstherapeutenModerator vzw  (lid van de Algemene Vergadering),  Context vzw (lid van de AV).

Bekijk ook mijn Linkedin profiel.