image-placeholder.png

Aanbod voor professionals, instellingen en organisaties:

Bemiddelaar in conflictsituaties
  • naast bemiddelaar voor particulieren ben ik ook actief als bemiddelaar in de jeugdhulp tussen hulpverleners en gezin en ook bij conflicten op de werkvloer tussen collega’s of tussen de leidinggevende en de werknemer,  bv in de context van een school of een bedrijf.

Voorzitter van dialoogtafels
  • Cliëntoverleggen in de jeugdhulp: samenspraak tussen het cliëntsysteem en de betrokken hulpverleners in functie van de opmaak van werkplannen
  • Netwerkberaden in het Multi Functioneel Centrum Sporen: organisatie van samenspraak tussen netwerkleden van een jongere die in de jeugdhulp verblijft, met het oog op de  bundeling van krachten en de opmaak van (veiligheids-) plannen ten bate van het welzijn van de jongere.

Trainer en opleider
  • Ik ben opleider in de opleiding tot bemiddelaar en dit zowel in het postgraduaat van de Hogeschool UCLL als in het systemisch opleidingsinstituut Interactie-Academie te Antwerpen. Beide instituten zijn erkend als opleidingsinstanties door de federale bemiddelingscommissie. Ik geef daarnaast allerlei navormingen in open aanbod of op maat omtrent bemiddeling en conflicthantering.

Begeleider van intervisie en supervisie.